do 10 minut

V atmosféře naší planety převládají především dusík (78 %) následován kyslíkem (21 %). Daleko za touto dvojicí je argon (1 %) a oxid uhličitý (0,039 %). Je mezi uvedenými plyny takový, který by reagoval s vodou? A pokud ano, jak?

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • metodický materiál pro učitele

Předmět: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Hodnocení: 

Celkem hlasů: 0

Proč roztoky některých látek vedou elektrický proud a jiné ne? Cílem úlohy je experimentálně zjistit, které z roztoků předložených látek jsou elektricky vodivé a rozdělit je na elektrolyty a neelektrolyty.

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • metodický materiál pro učitele

Předmět: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Hodnocení: 

Celkem hlasů: 0

Může existovat podobnost mezi chemickou reakcí a chůzí po provaze? I chemická reakce musí udržovat rovnováhu. Na této úloze si ukážeme, jak lze ovlivnit acidobazickou rovnováhu, v závislosti na míře disociace.

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • metodický materiál pro učitele

Předmět: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Hodnocení: 

Celkem hlasů: 0
Přihlásit se k odběru do 10 minut