Biologie

Během laboratorního cvičení se studenti seznámí s metodou stanovení pH. Ke stanovení použijeme pH-metr, který nám s velkou přesností (na dvě desetinná místa) určí pH.

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • pracovní návod
  • pracovní list
  • vyřešený pracovní list

Stránky

Přihlásit se k odběru Biologie