PS-2147 - Přesný pH/ORP/ISE zesilovač

Existuje celá řada elektrochemických analytických metod založených na měření rovnovážného elektromotorického napětí článku. Principem je měření napětí (rozdílu potenciálů) mezi dvěma elektrodami ponořenými do analyzovaného roztoku.

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • metodický materiál pro učitele

Nedáme si šípkový čaj?
V následujícím laboratorním cvičení využijí studenti elektrodu
měřící redoxní potenciál (ORP elektroda) ke studiu
redoxních vlastností vitamínu C (kyseliny askorbové).
Redoxní děje jsou takové děje, kdy dochází jednak

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • metodický materiál pro učitele
 • pracovní návod
 • pracovní list
 • vyřešený pracovní list
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Předmět: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Hodnocení: 

Celkem hlasů: 0

Vápník kolem sebe nalezneme v řadě sloučenin. Některé z nich tvoří přímo celá pohoří (sádrovec, vápenec, dolomit, apatit, …), jiné jsou třeba součástí živých organizmů. Najdeme ho třeba ve schránkách plžů, mlžů, u korálnatců a dalších.

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • metodický materiál pro učitele
 • pracovní návod
 • pracovní list
 • vyřešený pracovní list
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)
 • další soubory
 • foto

Předmět: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Hodnocení: 

Celkem hlasů: 0

Redoxní vlastnosti vitamínu C (Nedáme si šípkový čaj?)

zařazení: (redoxní titrace)

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • metodický materiál pro učitele
 • pracovní návod
 • pracovní list
 • vyřešený pracovní list
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Předmět: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Hodnocení: 

Celkem hlasů: 0

Lze vylepšit vlastnosti půdy propěstování rostlin?

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Spousta jídel a domácích produktů obsahuje kyseliny a zásady.

Vědět, zda je vzorek kyselinotvorný nebo zásaditý je pouze část informace.

Titrace vám dovoluje určit aktuální množství kyseliny nebo zásady rozpuštěné v roztoku.

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

• Jak spolu souvisí znečištění ovzduší a kyselým deštěm?
• Jak kyselý déšť ovlivňuje životní prostředí?

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

• Jak zdravá je půda kolem nás?
• Co to je půdní pH?
• Jaký dopad na rostliny má pH půdy, v níž rostou?
• Čím jsou způsobeny změny pH půdy?

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

• Jak se z „normálního“ deště stane „kyselý“ déšť?
• Čím je kyselý déšť způsoben? Jak souvisí s pojmem pH?

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment

Jaké látky dokážou proniknout skrze polopropustnou membránu?

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Předmět: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Hodnocení: 

Celkem hlasů: 0

Stránky

Přihlásit se k odběru PS-2147 - Přesný pH/ORP/ISE zesilovač