PS-2153 - Nerezová teplotní sonda

Jak se vyvíjí teplota ledu při jeho tání?

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Jaké jsou teploty v našem okolí?

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

• Určete teplo (energii) uvolněné nebo absorbované, když sehydroxid sodný rozpustí ve vodě a když se chlorid amonný rozpustí ve vodě.
• Určete teplo (energii) uvolněné nebo absorbované,kdyžhořčíkový kovreaguje s kyselinou chlorovodíkovou.

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Zjistěte, který alkohol má nejsilnější mezimolekulární síly.

Zjistěte, jak je mezimolekulární vazba ovlivněna délkou řetězce v molekule.

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Co je tepelné záření?

Jak tepelné záření ovlivňuje rovnováhu mezi teplotou Země a atmosféry?

K pokusu jsou zapotřebí dva teplotní senzory.

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Jak nachýlení zemské osy společně se Sluncem ovlivňuje klima a roční období?

Jak ovlivňuje dané území úhel dopadu slunečních paprsků?

Zamysleme se nad významem úhlu dopadu paprsků na systémy získávání energie z nich.

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Jak souvisí specifické teplo vody a země se zahříváním a chladnutím vody a písku?

Jak konkrétně se v tomto případě voda a písek liší?

K pokusu je zapořebí dvou teploměrů.

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Co činí vodu nejdůležitější sloučeninou v přírodě a přírodních procesech?
Co dává vodě zcela jedinečné vlastnosti? Například, jak je možné, že kancelářská sponka na vodě plave?

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Dokážete vnímat menší rozdíly v klimatu kolem vaší školy?
Umíte pojmenovat příčiny vzniku takových rozdílů?

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Stránky

Přihlásit se k odběru PS-2153 - Nerezová teplotní sonda