PS-2170 - Senzor obecná chemie

Potřebujete zahřát nebo zchladit?
V následujícím laboratorním cvičení využijí studenti teplotní
čidlo ke studiu tepelného zabarvení chemické reakce.
Při celé řadě chemických reakcí, které studenti znají,

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • metodický materiál pro učitele
 • pracovní návod
 • pracovní list
 • vyřešený pracovní list
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Předmět: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Hodnocení: 

Celkem hlasů: 0

Kde se vzala elektrická energie pro náš mobil?
V následujícím laboratorním cvičení sestaví studenti galvanický
článek a použijí napěťové čidlo ke zjištění jeho
napětí. Galvanické články, jinak také elektrochemické,

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • metodický materiál pro učitele
 • pracovní návod
 • pracovní list
 • vyřešený pracovní list
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Předmět: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Hodnocení: 

Celkem hlasů: 0

autor: Mikuláš Bartal

Jednoduché prístrojové metódy v školskom chemickom laboratóriu
Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • metodický materiál pro učitele

Předmět: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Hodnocení: 

Celkem hlasů: 0

Měříme teplotu plynu v uzavřené nádobě při změně tlaku. Zjistíme, co se děje s teplotou plynu při jeho stlačování a při expanzi.

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • metodický materiál pro učitele
 • pracovní návod
 • pracovní list
 • vyřešený pracovní list
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Předmět: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Hodnocení: 

Celkem hlasů: 0

pH optimum enzymu katalasy (Kdypak se náš enzym cítí nejlépe?)

zařazení:

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • metodický materiál pro učitele
 • pracovní návod
 • pracovní list
 • vyřešený pracovní list

Předmět: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Hodnocení: 

Celkem hlasů: 0

Redoxní vlastnosti vitamínu C (Nedáme si šípkový čaj?)

zařazení: (redoxní titrace)

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • metodický materiál pro učitele
 • pracovní návod
 • pracovní list
 • vyřešený pracovní list
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Předmět: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Hodnocení: 

Celkem hlasů: 0

Pokus ukáže závislost tlaku plynu v uzavřené nádobě na jeho objemu.

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Lze vylepšit vlastnosti půdy propěstování rostlin?

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

• Titrace může určit kolik kyseliny je v roztoku, ale co se stane, když má kyselina více než jeden vodíkový iont který může darovat?
• Jak se bude titrační křivka lišit? Proč se titrační křivka mění? Může být přesto neznámá koncentrace určena?

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Spousta jídel a domácích produktů obsahuje kyseliny a zásady.

Vědět, zda je vzorek kyselinotvorný nebo zásaditý je pouze část informace.

Titrace vám dovoluje určit aktuální množství kyseliny nebo zásady rozpuštěné v roztoku.

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Stránky

Přihlásit se k odběru PS-2170 - Senzor obecná chemie