Galvanický článek

Výukový materiál obsahuje experimentální část, ve které žáci pracují s voltmetrem. V softwaru SPARKvue postupují samostatně podle návodu. Na základě návodu vytvoří galvanický článek (z citrónu nebo bramboru nebo cibule a železné a měděné elektrody). Žáci měří elektromotorické napětí vytvořených článků. Výsledkem práce žáků je elektronický protokol obsahující výsledná měření a odpovědi na dané otázky. Tato úloha patří mezi technicky jednodušší. Senzor napětí získává spolehlivá data a není třeba ho kalibrovat. Je však zapotřebí dohlédnout na to, aby nebyl zapojen do napětí, které je mimo jeho rozsah (±10 V). U této úlohy není zapotřebí hlídat polaritu voltmetru. Pokud žáci získají záporné hodnoty napětí, mohou se zamyslet, proč tomu tak je (jaký kov je jakou elektrodou v galvanickém článku).

Projekt: 

soubory uloženy lokálně na tento server
Materiály ke stáhnutí

Metodický materiál pro učitele : 

Experiment ve formátu PASCO (.spk, .spk2, .cap, .ds) : 

Zařazení

Předmět: 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • metodický materiál pro učitele
  • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)
Hodnocení
Celkem hlasů: 0

V katalogu Pasco.cz

Případné alternativy k použitým čidlům