Obsah plynů ve vydechovaném vzduchu

Budeme zjišťovat, jak se mění obsah kyslíku a oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu v závislosti na délce zadržení dechu. Je možné vydechnout vzduch, který již neobsahuje žádný kyslík? Proč můžeme při resuscitaci používat umělé dýchání?
Experiment ukáže, že vydechujeme ještě dostatečné množství kyslíku a je proto možné použít umělé dýchání. Zjistíme také, že čím déle zadržíme dech, tím množství kyslíku v následně vydechnutém vzduchu klesá.

Projekt: 

externí odkaz
Zařazení

Předmět: 

Cílová skupina: 

  Typ úlohy: 

   Časová náročnost: 

   Náročnost provedení: 

   HW a SW: 

    Použitá čidla: 

     Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

     • pracovní návod
     • pracovní list
     • vyřešený pracovní list
     Hodnocení
     Celkem hlasů: 0