Redoxní vlastnosti vitamínu C

Nedáme si šípkový čaj?
V následujícím laboratorním cvičení využijí studenti elektrodu
měřící redoxní potenciál (ORP elektroda) ke studiu
redoxních vlastností vitamínu C (kyseliny askorbové).
Redoxní děje jsou takové děje, kdy dochází jednak
k oxidaci a zároveň k redukci. S redoxními ději se můžeme
setkat nejenom v chemické laboratoři, ale doslova
na každém našem kroku. Redoxní děje jsou dokonce
stěžejní také v živých organismech, a tím pádem i v nás
samotných.

soubory uloženy lokálně na tento server
Materiály ke stáhnutí

Metodický materiál pro učitele : 

Pracovní návod: 

Pracovní list: 

Vyřešený pracovní list: 

Experiment ve formátu PASCO (.spk, .spk2, .cap, .ds) : 

Zařazení
Hodnocení
Celkem hlasů: 0

V katalogu Pasco.cz

Případné alternativy k použitým čidlům