Materiály

Náměty nejsou rozpracovány tak detailně jako experimenty. Zahrnují většinou pouze základní nástin experimentu.

Název Časová náročnost Náročnost provedení
Hydrolýza solí a změny pH do 90 minut A - jednoduchý experiment
Metodická příručka pro lektora PASCO kroužku do 45 minut A - jednoduchý experiment
Automatizace s PASCO 850 do 20 minut A - jednoduchý experiment
Půda do 45 minut A - jednoduchý experiment
Jednoduché prístrojové metódy v školskom chemickom laboratóriu do 45 minut B - pokročilý experiment
Měření rychlosti zvuku v oceli do 45 minut A - jednoduchý experiment
Komprese a expanze plynů, adiabatický děj (závislost teploty plynů na tlaku) do 45 minut B - pokročilý experiment
V-A charakteristika polovodičové diody do 45 minut B - pokročilý experiment
Stanovení rychlosti zvuku ve vzduchu do 45 minut B - pokročilý experiment
Měření krevního tlaku a pulsu do 45 minut B - pokročilý experiment
Osmotické jevy aneb Proč se „potí“ lilek? do 45 minut A - jednoduchý experiment
Neutralizační titrace (stanovení koncentrace octa) do 45 minut B - pokročilý experiment
Tepelné zabarvení dějů (Rozpouštěcí, zřeďovací a reakční tepla) do 45 minut B - pokročilý experiment
Měření poloměru Země do 45 minut A - jednoduchý experiment
Měření průtoku do 45 minut A - jednoduchý experiment
Závislost barometrického tlaku na nadmořské výšce do 45 minut A - jednoduchý experiment
Organismy a pH do 45 minut A - jednoduchý experiment
Osmóza do 45 minut A - jednoduchý experiment
Transpirace do 45 minut B - pokročilý experiment
Kataláza, aktivita enzymů do 45 minut B - pokročilý experiment

Stránky