B - pokročilý experiment

Určete vzájemný vztah objemu a tlaku uzavřeného systému (obsahujícího konstantní počet molekul plynu) o konstantní teplotě.

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Předmět: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Hodnocení: 

Celkem hlasů: 0

Měření tlaku a teploty vzduchu ve zkumavce.

Extrapolace naměřené závislosti vede k určení absolutní nuly.

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Čím více je zbarvený roztok koncentrovaný (tmavší), tím více světla absorbuje.

Daný matematický vztah mezi absorbancí světla a koncentrací přísady určuje koncentraci síranu měďnatého.

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Kyslík potřebný k dýchání získáváme ze vzduchu. Z tisku i televizních zpráv víme, že ve vzduchu roste obsah skleníkových plynů. Samozřejmě vzduch není jen kyslík, je to směs různých plynů.
Kolik procent kyslíku je ve vzduchu?

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

• Určete teplo (energii) uvolněné nebo absorbované, když sehydroxid sodný rozpustí ve vodě a když se chlorid amonný rozpustí ve vodě.
• Určete teplo (energii) uvolněné nebo absorbované,kdyžhořčíkový kovreaguje s kyselinou chlorovodíkovou.

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Zjistěte, který alkohol má nejsilnější mezimolekulární síly.

Zjistěte, jak je mezimolekulární vazba ovlivněna délkou řetězce v molekule.

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Jak nachýlení zemské osy společně se Sluncem ovlivňuje klima a roční období?

Jak ovlivňuje dané území úhel dopadu slunečních paprsků?

Zamysleme se nad významem úhlu dopadu paprsků na systémy získávání energie z nich.

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

• Jak spolu souvisí znečištění ovzduší a kyselým deštěm?
• Jak kyselý déšť ovlivňuje životní prostředí?

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

• Jak zdravá je půda kolem nás?
• Co to je půdní pH?
• Jaký dopad na rostliny má pH půdy, v níž rostou?
• Čím jsou způsobeny změny pH půdy?

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Co je půdní salinita?

Jak salinita ovlivňuje rostliny?

Co způsobuje změny obsahu solí v půdě?

Použitá čidla: 

Cílová skupina: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

 • námět na experiment
 • experiment ve formátu PASCO (.spk, .cap, .ds)

Předmět: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Hodnocení: 

Celkem hlasů: 0

Stránky

Přihlásit se k odběru B - pokročilý experiment