Experiment ve výuce na ZŠ Frýdlantska

Projekt je zaměřen na implementaci měřícího systému PASCO do výuky přírodovědných předmětů (fyzika, přírodověda, zeměpis a chemie) na základních školách Frýdlantského výběžku. Učitelé v rámci projektu obdrželi na školy vybavení a také absolvovali několik desítek hodin školení a praktických workshopů, kde se seznamovali s jednotlivými komponenty systému PASCO, možnostmi využití čidel a snímačů v praxi. V pracovních skupinách si prakticky vyzkoušeli různé druhy měření a způsoby vyhodnocení naměřených výsledků a práci se softwarem SPARKvue. Hlavním cílem projektu tedy byla modernizace a zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů pro žáky. Za tímto účelem vzniklo 40 materiálů vytvořených účiteli a ověřených ve výuce.

Do projektu byli zapojeni tito partneři:

  • Základní škola a Mateřská škola, Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace
  • Základní škola Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace
  • Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec příspěvková organizace
  • Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec

Fotogalerie
Město Frýdlant
Nám. T.G. Masaryka 37
464 01  Frýdlant v Čechách
Česká republika

Pozice na mapě: 

Materiály z projektu: