Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Materiál:

Jednoduché prístrojové metódy v školskom chemickom laboratóriu
Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Link na pracu, ktoru uverejnilo Metodicko-pedagogicke centrum pre skoly v SR.

autor: Mikuláš Bartal, 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA CHEMICKÁ, www.sosch.sk

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11
850 01  Bratislava
Slovensko

Pozice na mapě: 

Materiály z projektu: