Mozaika funkční gramotnosti

Projekt MOZAIKA FUNKČNÍ GRAMOTNOSTI je zaměřen na žáky gymnázia a komplexní vzdělávání. Je koncipován jako soubor činností ve vybraných předmětech, které posílí jejich schopnosti a dovednosti uspět v běžném životě. Projekt usiluje o nalezení nových účinných a atraktivních metod práce, které posilují funkční gramotnost. Ta je chápána jako souhrn vědomostí a osvojených postupů nezbytných k orientaci v současném rychle se měnícím světě. Jednotlivé gramotnosti (finanční, matematická, přírodovědná, počítačová, jazyková, dokumentová...) rozvíjené ve vybraných předmětech poskládají 'mozaiku funkční gramotnosti'. Pro dosažení cílů jsme vytvořili ucelený soubor učebních podkladů a zlepšíme materiální vybavení pro výuku. Vytvořili jsme plán exkurzí a terénních aktivit. Celkovým výstupem projektu byl ověřený program gymnaziálního vzdělávání posilující funkční gramotnost ve vybraných předmětech.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Ukončení projektu 30. 6. 2012.

Realizační tým:

ADMINISTRÁTOR PROJEKTU: Mgr. Hana Handlířová
FINANČNÍ   MANAŽER: Ing. Luděk Kašpárek
METODIK BIOLOGIE: Mgr. Marek Jeleček
METODIK DĚJEPIS: Mgr. Pavel Vaníček
METODIK MATEMATIKA: Mgr. Jana Suchomelová
Mgr. Zdeňka Říhová
METODIK ANGLICKÝ JAZYK: Věra Špilková
Mgr. Jana Lysoňková
METODIK VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Mgr. Barbora Tesařová
METODIK ZEMĚPIS Mgr. Jitka Němčanská
METODIK PŘÍRODOVĚDNÁ CVIČENÍ: Mgr. Soňa Krampolová, Mgr. Jana Suchomelová

Videogalerie
EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.
Labská 27
625 00  Brno
Česká republika

Pozice na mapě: