Příspěvky: Tomáš Feltl

Název Tematické zařazení Časová náročnost Náročnost provedení
9E - Usměrnění střídavého proudu Fyzika, Elektřina a magnetismus do 90 minut B - pokročilý experiment
7A - Točivý moment, výkon Fyzika, Mechanika, Elektřina a magnetismus do 90 minut B - pokročilý experiment
6A - Rotační pohyb Fyzika, Mechanika do 90 minut B - pokročilý experiment
8F - Skládání a rozklad sil Fyzika, Mechanika do 90 minut A - jednoduchý experiment
7F - Práce a energie Fyzika, Mechanika do 90 minut B - pokročilý experiment
8E - Galvanické články Fyzika, Elektřina a magnetismus do 45 minut A - jednoduchý experiment
7E - Napětí a proud v elektrickém obvodu Fyzika, Elektřina a magnetismus do 90 minut B - pokročilý experiment
5A - Mechanické kmitání Fyzika, Mechanické kmitání a vlnění do 90 minut B - pokročilý experiment
4A - Hookův zákon Fyzika, Mechanika do 45 minut B - pokročilý experiment
5F - Vzájemné silové působení Fyzika, Mechanika do 90 minut B - pokročilý experiment
6E - VA charakteristiky spotřebičů Fyzika, Elektřina a magnetismus do 90 minut B - pokročilý experiment
6F - Hybnost Fyzika, Mechanika do 90 minut B - pokročilý experiment
Jak na PASCO SPARKvue? - USB Link a Android Tablet Biologie, Obecná, Fyziologie člověka, Environmentalistika, Fyzika, Mechanika, Molekulová fyzika a termika, Mechanické kmitání a vlnění, Elektřina a magnetismus, Optika, Fyzika mikrosvěta, Chemie, Obecná chemie, Anorganická chemie, Organická chemie, Biochemie, Zeměpis, Životní prostředí, Geografické informace a terénní vyučování do 10 minut A - jednoduchý experiment
3E - Oxid uhličitý Chemie, Anorganická chemie, Organická chemie, Zeměpis, Životní prostředí do 45 minut A - jednoduchý experiment
5E - Střídavé obvody Fyzika, Elektřina a magnetismus do 45 minut B - pokročilý experiment
4F - Zrychlení Fyzika, Mechanika do 45 minut A - jednoduchý experiment
4E - Elektromagnetická indukce Fyzika, Elektřina a magnetismus do 90 minut B - pokročilý experiment
3F - Pohyb těles Fyzika, Mechanika do 90 minut B - pokročilý experiment
2E - Magnetické pole Fyzika, Elektřina a magnetismus do 90 minut B - pokročilý experiment
3A - Ideální plyn Fyzika, Molekulová fyzika a termika do 90 minut B - pokročilý experiment
2F - Přenos tepla Fyzika, Molekulová fyzika a termika do 90 minut B - pokročilý experiment
2A - Tlak v kapalinách Fyzika, Mechanika do 90 minut B - pokročilý experiment
1A - Třecí síla Fyzika, Mechanika do 90 minut A - jednoduchý experiment
1F - Hydrostatický tlak Fyzika, Mechanika do 45 minut A - jednoduchý experiment
1E - Elektrické pole Fyzika, Elektřina a magnetismus do 90 minut A - jednoduchý experiment
Powerpoint šablona pro tvorbu Capstone prezentace Biologie, Obecná, Fyziologie člověka, Environmentalistika, Fyzika, Mechanika, Molekulová fyzika a termika, Mechanické kmitání a vlnění, Elektřina a magnetismus, Optika, Fyzika mikrosvěta, Chemie, Obecná chemie, Anorganická chemie, Organická chemie, Biochemie, Zeměpis, Životní prostředí, Geografické informace a terénní vyučování do 45 minut A - jednoduchý experiment
Jak na PASCO Capstone? - Lekce 6: Dvě čidla Biologie, Obecná, Fyziologie člověka, Environmentalistika, Fyzika, Mechanika, Molekulová fyzika a termika, Mechanické kmitání a vlnění, Elektřina a magnetismus, Optika, Fyzika mikrosvěta, Chemie, Obecná chemie, Anorganická chemie, Organická chemie, Biochemie, Zeměpis, Životní prostředí, Geografické informace a terénní vyučování do 20 minut A - jednoduchý experiment
Jak na PASCO Capstone? - Lekce 5: Kalkulačka Biologie, Obecná, Fyziologie člověka, Environmentalistika, Fyzika, Mechanika, Molekulová fyzika a termika, Mechanické kmitání a vlnění, Elektřina a magnetismus, Optika, Fyzika mikrosvěta, Chemie, Obecná chemie, Anorganická chemie, Organická chemie, Biochemie, Zeměpis, Životní prostředí, Geografické informace a terénní vyučování do 20 minut A - jednoduchý experiment
Jak na PASCO Capstone? - Lekce 4: Tlak a objem Biologie, Obecná, Fyziologie člověka, Environmentalistika, Fyzika, Mechanika, Molekulová fyzika a termika, Mechanické kmitání a vlnění, Elektřina a magnetismus, Optika, Fyzika mikrosvěta, Chemie, Obecná chemie, Anorganická chemie, Organická chemie, Biochemie, Zeměpis, Životní prostředí, Geografické informace a terénní vyučování do 20 minut A - jednoduchý experiment
Jak na PASCO Capstone? - Lekce 3: Grafy a síla Biologie, Obecná, Fyziologie člověka, Environmentalistika, Fyzika, Mechanika, Molekulová fyzika a termika, Mechanické kmitání a vlnění, Elektřina a magnetismus, Optika, Fyzika mikrosvěta, Chemie, Obecná chemie, Anorganická chemie, Organická chemie, Biochemie, Zeměpis, Životní prostředí, Geografické informace a terénní vyučování do 20 minut A - jednoduchý experiment
Jak na PASCO Capstone? - Lekce 2: Měřák Biologie, Obecná, Fyziologie člověka, Environmentalistika, Fyzika, Mechanika, Molekulová fyzika a termika, Mechanické kmitání a vlnění, Elektřina a magnetismus, Optika, Fyzika mikrosvěta, Chemie, Obecná chemie, Anorganická chemie, Organická chemie, Biochemie, Zeměpis, Životní prostředí, Geografické informace a terénní vyučování do 20 minut A - jednoduchý experiment
Jak na PASCO Capstone? - Lekce 1: Začínáme Biologie, Obecná, Fyziologie člověka, Environmentalistika, Fyzika, Mechanika, Molekulová fyzika a termika, Mechanické kmitání a vlnění, Elektřina a magnetismus, Optika, Fyzika mikrosvěta, Chemie, Obecná chemie, Anorganická chemie, Organická chemie, Biochemie, Zeměpis, Životní prostředí, Geografické informace a terénní vyučování do 20 minut A - jednoduchý experiment
Infokarty k aplikaci PASCO Capstone Biologie, Obecná, Fyziologie člověka, Environmentalistika, Fyzika, Mechanika, Molekulová fyzika a termika, Mechanické kmitání a vlnění, Elektřina a magnetismus, Optika, Fyzika mikrosvěta, Chemie, Obecná chemie, Anorganická chemie, Organická chemie, Biochemie, Zeměpis, Životní prostředí, Geografické informace a terénní vyučování do 10 minut A - jednoduchý experiment
Iontově selektivní elektrody (ISE) – jak na ně? Chemie, Obecná chemie, Anorganická chemie, Organická chemie, Biochemie do 90 minut C - náročný experiment
Studium enzymu – pH optimum katalasy Chemie, Biochemie do 90 minut C - náročný experiment
Redoxní vlastnosti vitamínu C Chemie, Organická chemie, Biochemie do 90 minut A - jednoduchý experiment
Stanovení obsahu fosforečnanů Chemie, Anorganická chemie, Biochemie do 90 minut C - náročný experiment
Endotermické a exotermické reakce Chemie, Obecná chemie do 45 minut A - jednoduchý experiment
Galvanické články Chemie, Obecná chemie do 90 minut A - jednoduchý experiment
Stanovení koncentrace látky v roztoku Chemie, Obecná chemie, Anorganická chemie do 90 minut B - pokročilý experiment
Vápenaté ionty v minerální vodě Chemie, Anorganická chemie, Biochemie do 90 minut C - náročný experiment
Studium rostlinných barviv Chemie, Obecná chemie, Biochemie do 90 minut C - náročný experiment
Kdy je enzymu zima a kdy teplo Chemie, Biochemie do 90 minut C - náročný experiment
Barevnost látek kolem nás a její změny v průběhu chemické reakce Chemie, Organická chemie, Biochemie do 20 minut A - jednoduchý experiment
Dýchání do vody Chemie, Obecná chemie, Anorganická chemie do 10 minut A - jednoduchý experiment
Fermentace Chemie, Biochemie do 20 minut A - jednoduchý experiment
Kolik železa spolykáme Chemie, Anorganická chemie, Biochemie do 90 minut B - pokročilý experiment
Koloběh dusíku Chemie, Anorganická chemie, Biochemie do 90 minut C - náročný experiment
Ověření obsahu vitamínu C Chemie, Biochemie do 90 minut B - pokročilý experiment
Chemické hodiny Chemie, Obecná chemie, Anorganická chemie, Biochemie do 45 minut A - jednoduchý experiment